Coaching och utbildning i retorik och presentationsteknik

Att kunna formulera sina budskap med precision och struktur är något många strävar efter. Vi hjälper våra kunder med just det. Att bli starkare retoriskt, pedagogiskt och få förmågan att framföra sina budskap på ett tryggt och engagerande sätt.

coaching och utbildning

En av de bästa investeringarna man kan göra i sin personal och i sig själv, är att utbilda sig i presentationsteknik och retorik.

Man får då avsevärt bättre förmåga att förmedla sina budskap, skapa engagemang i projektmöten och hålla i kundmöten. Ett team som är starkt på presentationsteknik lyckas både få igenom fler av sina idéer och det är bevisat att man har lättare i både säljsituationer och förhandlingar. Några av våra kunder vill bli bättre på att presentera på scen eller framför kamera och andra i vanliga projektmöten eller arbetsmöten.

Vi utbildar och coachar både grupper och individer i presentationsteknik. Ofta inkluderar det både vad man säger, hur man säger det och hur man agerar i samband med att man presenterar. Vi anpassar alltid vår utbildning och coaching utifrån era behov, bransch och förutsättningar.

Här följer ett antal exempel på vad vi erbjuder:
•  Utbildning i presentationsteknik och retorik
•  Talarcoaching – individuellt och i grupp
•  Coaching och regi vid inspelningar och live situationer
•  Pitchpresentation för start up´s och scale up´s
•  Coaching kring struktur och innehåll i presentationer
•  Coaching kring mötespsykologi och hur man hanterar olika målgrupper
•  Medieträning – möt pressen på rätt sätt

Kontakta oss för offert och ett förslag som passar er.

Föreläsningar

Vi erbjuder ett flertal olika föreläsningar inom området retorik och presentationsteknik. Dessa föreläsningar fungerar utmärkt både för den mindre gruppen och i större sammanhang.

Ola Bringle håller föreläsningarna och varvar både fakta och egen erfarenhet och ger alltid konkreta verktyg som deltagarna kan använda direkt. 

Vi anpassar föreläsningen utifrån ert behov och den tid som finns tillgänglig. 20-90 minuter är en normal föreläsning.

The four dimensions of successful pitching and presentations

Föreläsning om de fyra dimensionerna som man behöver arbeta aktivt med för att bygga och genomföra riktigt bra presentationer och pitcher.

Dimension 1
Vikten av att bygga goda relationer och skapa förtroende inför en presentation.
Vi går igenom hur man agerar före och under ett möte/presentationstillfälle för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå igenom.
Trovärdighet och likeabilty är två centrala delar.

Dimension 2
Målgruppskännedom och målgruppsanpassning av sin presentation.
Vi berättar om profiling och hur man skaffar sig information om vad de olika målgrupperna prioriterar och söker. Om vikten av att anpassa sin presentation
och sina budskap, och i vissa fall även sitt agerande.

Dimension 3
Planera och bygg din presentation.
Praktiska grepp för att få ett bättre arbetsflöde när man gör sin PPT-presentation. Exempel på hur man kan samarbeta i teamet i skapandet av sin presentation.

Dimension 4

Presentera och framför din presentation på ett engagerande sätt.
Retoriska grepp. Smart presentationsteknik, kroppsspråk och ansiktsuttryck.
Vikten av att variera sig i tempo och tonläge m.m.

Digitala- och hybridmöten – nycklar för att skapa det bästa möjliga mötet

Att skapa bra möten som både engagerar och kommunicerar bra är centralt för många företag.
Men hur gör man i praktiken med all den nya teknik som finns och med talare som är vana att bara presentera i fysiska sammanhang?
Vi tar er genom konsten att planera och regissera riktigt bra digitala- och hybridmöten och går bland annat igenom:
• Vikten av att sända rätt signaler
• Hur man kan engagera de olika publikerna
• Tips på interaktivitet som funkar
• Olika typer av agendor för digital- respektive fysisk publik
• Resonemang kring olika plattformar och vad som passar vid vilket tillfälle

Profiling

Om konsten att förstå olika kunder, individer och profiler. Att förstå underliggande drivkrafter och vad de egentligen söker.
Denna föreläsning är en introduktion till profiling och hur man kan använda det för att maximera sina chanser till en affär. Hur man säkerställer att man når igenom till alla olika personlighetstyper och tilltalar både direkta och indirekta beslutsfattare.

Presentera i digitala mötesformat

Hur gör man för att hålla uppe sitt eget fokus när man bara ser en kameralins?
Hur engagerar man sin målgrupp när man bara har envägskommunikation att tillgå?
Hur kan man få sina åhörare att känna sig sedda och viktiga utan att kunna ha en dialog?

Dessa är några av de vanligaste utmaningarna som man känner när man ska presentera i digitala mötesformat.
Oavsett om det är ett kundmöte, internt möte eller ett projektmöte, så finns det både kunskap och erfarenhet som hjälper er att bli bättre på att presentera i digitala mötesformat.

Denna föreläsning riktar sig till alla som presenterar eller håller i möten i sitt arbete. Oavsett nivå och omfattning på dessa möten så kommer man att ha direkt nytta av de nya tips och råd som denna föreläsning ger.

Vi går både igenom de praktiska fallgroparna och de psykologiska faktorerna som påverkar hur lyckade våra digitala möten blir.

Retoriktips – videos

|  TED Retorikstudio

TED Retorikstudio utbildar och coachar inom retorik, presentationsteknik och hur man når igenom med sina budskap. Vi producerar event i alla format; digitala, hybrida och fysiska. Vi producerar även film och annat rörligt material.

|  FÖLJ OSS